HB Bútoripari Kft.

Jótállási útmutató Bútorokhoz
 Tisztelt vásárlónk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szakvélemény beszerzésének van helye abban az esetben, ha a hiba jellegének, a javítás minőségének megítélésében a Vásárló és a Forgalmazó között véleményeltérés merül fel. A jótállás csak a vásárlástól számított 3 éves időtartamra vonatkozik, a harmadik évtől már csak a szavatossági felelősség érvényesíthető. A jótállási vagy szavatossági igényt a forgalmazónál kell bejelenteni.

 A jótállás lényege, hogy a vásárlás hibátlan teljesítéséért a vásárlóval szemben a jótállásra kötelezett ( a forgalmazó ) felel és a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A bizonyítás elmulasztása vagy a sikertelen bizonyítás következménye az , hogy a bíróság a perlő vevő igényének ad helyt és marasztalja el ítéletében az eladót.

Ez azt jelenti, hogy a vásárlóval szemben a forgalmazó ( akitől a terméket megvásárolták ) köteles jótállni a jótállás időtartama alatt.

Amennyiben a forgalmazó azért kerül helytállási kötelezettséget jelentő helyzetbe a vásárlóval szemben, mert az előző kötelezett, pl: a gyártó hibásan teljesített, akkor a Ptk. 311§ rendelkezései alapján a forgalmazó követelheti az előző kötelezettől a vásárlói igények kielégítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Mindez a vásárló igényének kielégítésétől számított 60 napos elévülési határidő alatt érvényesíthető.

Kívánjuk, hogy bútora minél tovább szép és jó legyen, minél több örömöt szerezzen Önnek! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a bútorhoz csatolt „Bútor használati, kezelési útmutatót” és az abban tanácsoltakat maradéktalanul tartsa be.


Bejentés :
Javított termék visszaadása
Hiba okozta javítás módja
Jótállás új határideje


Gyártó nyilatkozata:

  


Dátum:                                           

                                                                            Aláírás: ……………………………
HB Bútoripari Kft.
Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről


A garanciára való igény csak a számlán feltüntetett bútorokra áll fenn. Jótállási kötelezettségünk minden olyan hibára
kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás, a terméknek a vásárló részére történő átadása után következett be, kivéve azt
a hibát, amelyet a vásárló már az eladáskor ismert és amelyre árengedményt kapott, illetve amely miatt a termék
osztályos árunak minősült. Jótállási igény ezen jegy alapján érvényesíthető, az eladás napjától számított 36 hónapon
belül. A jótállási javítás során cserélt alkatrészekre a jótállási idő újrakezdődik, illetve meghosszabbodik a hiba
közlésétől kezdve azzal az idővel, amely alatt a terméket vásárlónk rendeltetésszerűen nem használhatta.


Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekben • Jótállási jegy, eladási dátum, az eladó üzlet dolgozójának aláírása és bélyegzőjének lenyomata hiányában,
 • ha a hiba káresemény következménye,
 •  ha a terméken a vevő vagy idegen személy átalakítást, javítást végzett,
 • a szín és erezet eltéréséből adódó reklamációt csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha az a fa anyaghibája vagy festési hiba következménye. Nem tekintjük a fa rajzolati és egészséges színbeli (egyenes és fodros szálú, bélsugaras stb.) eltérését garanciális problémának!!! Felhívjuk a figyelmét, hogy a természetes fa anatómiai felépítése miatt egy ajtón belül is lehetnek színeltérések, különösen a függőleges és a vízszintes alkatrészek találkozása esetén, mivel a pácolás ellenére a fény visszaverődés más és más lehet. Ez nem kivédhető jelenség, mert a fa nem műanyag, felépítése nem homogén. Az ebből adódó jótállási igényeket nem tekintjük garanciális problémának.
 • ha nem a gyártó szereli a bútort, valamint nem szakszerűen végzik a beállításokat, az ebből keletkező problémákat nem tekintjük garanciális hibának!
 • rendellenes használat miatti károsodásra / kezelési – használati útmutatóban előírtaktól eltérő használat, pl: szakszerűtlen tisztítás, rongálás, stb./
 •  jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyre a vásárló árengedményt kapott


A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 151 / 2003. / IX.22./ Korm.Sz. rendelet szabályozza az alábbiak szerint:


A vásárló választása szerint:


 • Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet, ha a vásárló javítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül – cserebútor biztosítása esetén 30 napon belül – a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a bútor értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan bútorhoz képest nem csökken.
 •  ha a javítás 15 ill. 30 napon belül nem készült el, vagy a termék nem javítható, a termék kicserélését kérheti,
 • ha nem cserélhető, vagy a vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat / a termék visszavásárlását kérheti /
 • elektromos tartozékokat gyári csomagolásban szállítjuk , bekötését csak képzett szakember végezheti. Ebből eredő problémákért felelősséget nem vállalunk.Jótállási igény bejelentése

Panasz esetén a forgalmazó a vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni!
Amennyiben a vásárolt bútor hibás, sérült vagy hiányos, a vásárlás után azonnal, de legalább 3 napon belül jelezze az eladó üzletnek és kérje a pótlást, javítást vagy a hibás bútor cseréjét.
A használat közben észlelt hibát a jótállás ideje alatt faxon vagy levélben kérjük bejelenteni.
A bejelentést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében.

Fontos szabály! Jelentéktelen hiba miatt nincs helye jótállásnak!

Ki bizonyít?

-   jótállási igény esetén: a jótállás teljes időtartama alatt ( 36 hónapon belül ) a jótállásra kötelezett ( a forgalmazó) bizonyít ahhoz, hogy kimentse magát ( azt, hogy a hiba oka az eladás után keletkezett ).
-   szavatossági igény esetén: ( 36 hónapon túl ) a vevő kell, hogy bizonyítson ( azt, hogy a hiba oka az eladáskor már meg volt ).

A megbízható minőség

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés

Keresés a blogban

Kövess minket

Otthon dekorációs tanácsok, ötletek - Feliratkozás

* Kitöltendő mező

Népszerű Bejegyzések

Feliratkozom az aktuális Bútor belsőépítészeti Hírekre

* Kitöltendő mező
A blogban szereplő cikkeket felhasználni csak a blogra való hivatkozással lehetséges. Üzemeltető: Blogger.